หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House  

     

 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมได้ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House 
ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย
ประกาศโดย : ไพทูลย์ วิเชียรเพริศ
วันที่ประกาศ : 2561-02-20