หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  เข้าร่วมบรรเลงดนตรีพื้้นบ้านโปงลาง งานมหกรรมโปงลาง แพรวาฯ  

     

 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม
เข้าร่วมแสดงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
งานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศโดย : ไพทูลย์ วิเชียรเพริศ
วันที่ประกาศ : 2561-03-02