หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน 16 พ.ค.2561  

     

 วันที่  16 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนทั้งเก่าและใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นางรติกรณ์  แสบงบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งนโยบายและการบริหารงาน ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ จากนั้นได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ กฎ ระเบียบและข้อตกลงต่างๆของทางโรงเรียน โดยกลุ่มบริหาร งานวิชาการ,กลุ่มบริหารงานทั่วไป,กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ จากนั้น ได้ประชุมผู้ปกครอง   ชั้นเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนแต่ละห้องเรียนและแจ้งผลการเรียนโดยครูที่ปรึกษาประจำชั้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี
ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : ไพทูลย์ วิเชียรเพริศ
วันที่ประกาศ : 2561-05-17