หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  กิจกรรมวันวิสาขบูชา 28 พ.ค.2561  

     

 นางรติกรณ์  แสบงบาล  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา และฟังธรรมเทศนาเพื่อนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับรู้ถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง หลังจากนั้นได้ร่วมกันได้บำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอาดบริเวณวัด ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. – 16.00 น. ณ วัดกุดฆ้องชัยวนาราม บ้านกุดฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศโดย : ไพทูลย์ วิเชียรเพริศ
วันที่ประกาศ : 2561-05-28