หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีวางดอกไม้จันทน์ 26 ตุลาคม 2560
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2560
กิจกรรม 12 สิงหาคม 2560
วันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2560
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมบุญคูณลาน 2556
แข่งขันโครงงานคุณธรรม ที่งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ที่จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
แข่งขันโครงงานสุขศึกษา งานศิลปหัตถกรรม ที่จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

 ก่อนหน้า 1 2 [3] ต่อไป