หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  
      

 คณะครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561


: ไพทูลย์ วิเชียรเพริศ
: 2561-02-09