หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
      

: ไพทูลย์ วิเชียรเพริศ
: 2563-09-29