หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/khongcha/domains/khongchai.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/khongcha/domains/khongchai.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/khongcha/domains/khongchai.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/khongcha/domains/khongchai.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/khongcha/domains/khongchai.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/khongcha/domains/khongchai.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257
  ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน 16 พ.ค.2561  
      

 วันที่  16 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนทั้งเก่าและใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นางรติกรณ์  แสบงบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งนโยบายและการบริหารงาน ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ จากนั้นได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ กฎ ระเบียบและข้อตกลงต่างๆของทางโรงเรียน โดยกลุ่มบริหาร งานวิชาการ,กลุ่มบริหารงานทั่วไป,กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ จากนั้น ได้ประชุมผู้ปกครอง   ชั้นเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนแต่ละห้องเรียนและแจ้งผลการเรียนโดยครูที่ปรึกษาประจำชั้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี: ไพทูลย์ วิเชียรเพริศ
: 2561-05-17