หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  เข้าร่วมการประกวดสรภัญญ์พื้นบ้าน 28 ก.พ.2561

  เข้าร่วมบรรเลงดนตรีพื้้นบ้านโปงลาง งานมหกรรมโปงลาง แพรวาฯ

  ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมรำภูไทกาฬสินธุ์

  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House

  ร่วมงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดีอำเภอฆ้องชัย ประจำปี 2561

  ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 18-19 มกราคม 2561

  กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2561

  ประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 15 ม.ค.2561

  นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สมพ.24 พบปะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน วันที่ 12 ม.ค.2561

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป