หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2560

  รางวัลเหรืยญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (เรียนร่วม) ม.1-ม.3 ระดับภาค

  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-6 ระดับภาค ณ จ.นครพนม

  พิธีไหว้ครู 56

  กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี

  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.4-6

  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏสิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.4-6

  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานสุขภาพ ม.4-6

  รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ)

  เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] ต่อไป