หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
การแข่งขันอภิปราย หัวหข้อ"ขยับความคิดพิชิดพลังงานไฟฟ้า" ระดับประเทศ โดยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย