หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
จดหมายข่าว ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
     
ข่าวสาระน่ารู้
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
     

พระราชบัญญัติ - กระทรวงศึกษาธิการ 
     

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
     

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
เปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
วันแม่ 2561
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 14 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 28 พฤษภาคม 2561